Trang thiết bị và cơ sở vật chất

MOJELIM được trang bị hệ thống chăm sóc tổng thể, trong đó việc xét nghiệm, chẩn đoán, phẫu thuật và phục hồi được thực hiện đồng thời.
Chúng tôi là nơi đặt sự thoải mái và an toàn của khách hàng lên hàng đầu.

 • Male Center Lobby
  Trung tâm nam giới - Tiền sảnh
 • Male Center Consultation Room
  Trung tâm nam giới - Phòng tư vấn
 • Male Center Operation Room
  Trung tâm nam giới - Phòng phẫu thuật
 • Male Center Recovery Room
  Trung tâm nam giới - Phòng hồi sức
 • Male Center Treatment Room
  Trung tâm nam giới - Phòng điều trị
 • Female Center Lobby
  Trung tâm nữ giới - Tiền sảnh
 • Female Center Consultation Room
  Trung tâm nữ giới - Phòng tư vấn
 • Female Center Operation Room
  Trung tâm nữ giới - Phòng phẫu thuật
 • Female Center Recovery Room
  Trung tâm nữ giới - Phòng điều trị
 • Female Center Treatment Room
  Trung tâm nữ giới - Phòng hồi sức
Zalo
×