Đội ngũ Y bác sĩ tại Viện cấy tóc MOJELIM

Từng sợi tóc được cấy một cách tỉ mỉ

Jang, Young Soo Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc Quy mô lớn cho Nam giới
 • Thạc sĩ, trường Đại học Quốc gia Kyungpook
 • Bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungpook
 • Tốt nghiệp trường Y khoa, Đại học Quốc gia Kyungpook
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Công nghệ Hàn Quốc (KALDAT)
Kim, Byeong Lin Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Hoàn thành chương trình Nội trú Y khoa tại Trung tâm Y tế Samsung ở Gangbuk
 • Giáo sư thỉnh giảng Trường Y, Đại học Sungkyunkwan
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Nguyên Giám đốc Phòng khám Tóc Morim
 • Nguyên Giám đốc Trung tâm Cấy tóc Chois Artas
Park, Chan Seong Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Da liễu và Lông tóc Hàn Quốc (KADAT)
 • Cựu Bác sĩ tại The Black, Gangnam
 • Tốt nghiệp trường Đại học Dongguk
 • Hoàn thành chương trình Nội trú Y khoa tại Trung tâm Y tế Samsung ở Gangbuk
Park, Se Ho Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Tốt nghiệp trường Y Đại học Yonsei
 • Thành viên liên kết của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Công nghệ Hàn Quốc (KALDAT)
Lee, Je Young Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Tốt nghiệp trường Y, Đại học Dongguk
 • Bác sĩ phẫu thuật được hội đồng chứng nhận tại Bệnh viện BHS Hanseo
 • Thành viên liên kết của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Công nghệ Hàn Quốc (KALDAT)
Lee, Won Seok Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Thành viên liên kết của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Công nghệ Hàn Quốc (KALDAT)
 • Tốt nghiệp trường Y Đại học Inje
Cho, Jung Soo Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Tốt nghiệp trường Y, Đại học Dongguk
 • Bác sĩ phẫu thuật được hội đồng chứng nhận tại Bệnh viện BHS Hanseo
 • Thành viên liên kết của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Công nghệ Hàn Quốc (KALDAT)
Lee, Seung Hwon Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Tốt nghiệp trường Y, Đại học Quốc gia Seoul
 • Thành viên liên kết, Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Công nghệ Hàn Quốc (KALDAT)
 • Thành viên liên kết của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ & Laser Hàn Quốc (KASLS)
Cho, Min kyu Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Tốt nghiệp trường Y Đại học Dongguk
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAS)
 • Thành viên liên kết của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Lông tóc Hàn Quốc (KALDAT)
Kim, In Sung Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Tốt nghiệp trường Y Đại học Yonsei
 • Hoàn thành chương trình Nội trú Y tế tại Trung tâm Y tế Samsung
 • Thành viên liên kết, Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Công nghệ Hàn Quốc (KALDAT)
Kwon, Nam Hyun Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Tốt nghiệp trường y Đại học Dong-A
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và lồng tóc Hàn Quốc (KALDAT)
Choi, Dong Wook Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Tốt nghiệp trường Y Đại học Chung-Ang
 • Bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Kangbuk Samsung
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Trichology Hàn Quốc (KALDAT)
Park, Jae Joon Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Mang chứng chỉ của ABHRS (Hội đồng Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hoa Kỳ)/IBHRS (Hội đồng Phẫu thuật Phục hồi Tóc Quốc tế)
 • Tiến sĩ tại Đại học Y Yonsei
 • Nội trú tại Bệnh viện Severance
 • Học bổng nghiên cứu tại Bệnh viện McLean, Trường Y Harvard
 • Trợ lý giáo sư phụ trợ tại Đại học Y Yonsei
 • Chuyên gia bên ngoài tại GSK (GlaxoSmithKline)
 • Là tác giả của hơn 20 tạp chí, bài thuyết trình hội nghị và ấn phẩm sách được bình duyệt với hơn 500 trích dẫn trên Google Scholar
 • Thành viên chính thức tại ISHRS (Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Quốc tế)
 • Thành viên chính thức tại KSHRS (Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc)
 • Tư cách thành viên đầy đủ tại KASLS (Hiệp hội Laser & Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc)
 • Thành viên đầy đủ tại KSSCR (Hiệp hội nghiên cứu tế bào gốc Hàn Quốc)
Hwang, Jeong Wook Viện trưởng Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nam giới
 • Tốt nghiệp trường Y Đại học Dongguk
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAS)
 • Thành viên liên kết của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Lông tóc Hàn Quốc (KALDAT)
 • Giám đốc Tricogene của Trung tâm Cấy tóc thuộc Đại học Quốc gia Kyungpook
Zalo
×