Đội ngũ Y bác sĩ tại Viện cấy tóc MOJELIM

Từng sợi tóc được cấy một cách tỉ mỉ

Song, Jun Hyeok Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nữ giới
 • Tốt nghiệp trường Y khoa Đại học Inha
 • Thành viên liên kết, Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ & Laser Hàn Quốc (KASLS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Công nghệ Hàn Quốc (KALDAT)
Lee, Won Seok Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nữ giới
 • Thành viên liên kết của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Công nghệ Hàn Quốc (KALDAT)
 • Tốt nghiệp trường Y Đại học Inje
Cho, Min Kyu Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nữ giới
 • Tốt nghiệp trường Y Đại học Dongguk
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAS)
 • Thành viên liên kết của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và Lông tóc Hàn Quốc (KALDAT)
Kwon, Nam Hyun Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nữ giới
 • Tốt nghiệp trường y Đại học Dong-A
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Laser, Da liễu và lồng tóc Hàn Quốc (KALDAT)
Song, Yeong Chan Bác sĩ Trung tâm Chuyên khoa Cấy tóc cho Nữ giới
 • Bác sĩ da liễu
 • Giáo sư thỉnh giảng Khoa Da liễu của Trung tâm Y tế Đại học Konkuk
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Nghiên cứu Tóc Hàn Quốc (KHRS)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Da liễu Hàn Quốc (KDA)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội bác sĩ da liễu Hàn Quốc (AKD)
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật Phục hồi Tóc Hàn Quốc (KSHRS)
 • Nguyên Bác sĩ Phòng khám Pureen
 • Nguyên Bác sĩ Phòng khám Arumdaun Nara tại Bundang
Zalo
×